Polisi kualiti

pengurusan kawalan kualiti dakwat sam

Inkjet Systems Private Limited komited untuk menyampaikan produk & perkhidmatan berkualiti tinggi. Kami akan memberi tumpuan kepada kelebihan teras kami untuk mencapai pertumbuhan yang mampan & untuk memastikan kebahagiaan masyarakat kita.

Jaminan kualiti

Kami percaya bahawa kualiti adalah penting untuk pertumbuhan yang mampan. Oleh itu kami memberi keutamaan yang tinggi kepada kawalan kualiti. Untuk memastikan kami menyampaikan produk berkualiti, kami melaksanakan pemeriksaan kualiti yang ketat pada pelbagai peringkat proses perniagaan kami.

Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti

Inkjet Systems Private Limited mendapat pensijilan ISO 9001:2000 & ISO 14000.

ISO 9001:2000 ialah sistem untuk mewujudkan, mendokumentasikan dan menyelenggara sistem untuk memastikan kualiti output sesuatu proses. Ia melibatkan: -

(a) kajian semula manual kualiti kemudahan dan semua dokumentasi yang berkaitan untuk memastikan bahawa ia memenuhi piawaian yang ditentukan; dan

(b) audit terhadap proses kemudahan untuk memastikan sistem yang didokumenkan dalam manual kualiti ada dan berkesan.

Pensijilan ISO 9001:2000 dianugerahkan kepada syarikat yang telah menyediakan sistem pengurusan kualiti yang mematuhi kriteria utama tertentu piawaian ISO 9001:2000 termasuk, antara lain, tanggungjawab pengurusan, dasar kualiti, semakan pengurusan, keperluan dokumentasi, pembelian, pengenalpastian dan kebolehkesanan produk, kawalan proses, kawalan peranti pemantauan dan pengukuran, kawalan produk yang tidak mematuhi peraturan, tindakan pembetulan dan pencegahan, pengendalian, pemeliharaan dan penghantaran penyimpanan, audit kualiti dalaman, latihan, servis dan teknik statistik. Dengan pensijilan ini, pelanggan kami boleh yakin bahawa sistem pengurusan kualiti kami mematuhi piawaian antarabangsa.

Kawalan kualiti

Makmal Singapura kami dilengkapi untuk menjalankan pemeriksaan kualiti ke atas produk kami pada pelbagai peringkat proses pengeluaran. Peralatan kawalan kualiti kami termasuk:-

  • CQMS - Sistem Pengukuran & Kawalan Kualiti Warna
  • Meter pH cecair
  • Viskometer
  • Kestabilan Penapisan Dijamin Tekanan

Sistem kawalan kualiti kami memerlukan langkah-langkah berikut:-

(a) Pengurusan Pembekal. Untuk kawalan kualiti, kami mematuhi senarai pembekal kami yang diluluskan dan membeli bekalan daripada pembekal yang diluluskan. Kami mengadakan mesyuarat tetap dengan pembekal untuk penambahbaikan berterusan dalam bidang kualiti, ketepatan masa penghantaran dan harga.

(b) Kawalan Kualiti Masuk. Semua bahan mentah yang masuk tertakluk kepada pemeriksaan untuk memastikan ia mematuhi keperluan kami. Ia dianalisis menggunakan sistem berkomputer untuk menentukan ketulenan dan kualitinya. Bahan mentah yang tidak mematuhi keperluan kami dikembalikan kepada pembekal dan rekod pemeriksaan yang akan datang ini diselenggara untuk membantu kami dalam penilaian prestasi pembekal kami.

(c) Kawalan Kualiti Dalam Proses. Langkah-langkah yang berkaitan dengan kawalan kualiti dalam proses dilaksanakan pada pelbagai peringkat proses pengeluaran kami untuk memastikan produk atau proses yang rosak dikenal pasti dan diperbetulkan pada peringkat awal untuk meminimumkan kerja semula dan pemprosesan semula. Ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan pensampelan dan beberapa sifat yang dipantau termasuk nilai pH, suhu, isipadu, dan tempoh tindak balas kimia.

(d) Kawalan Kualiti Keluar. Ujian sampel dijalankan ke atas produk siap untuk memastikan bahawa hanya produk yang mematuhi piawaian dalaman kami dihantar kepada pelanggan. Piawaian kualiti kami adalah menyeluruh dan termasuk pemeriksaan hayat kepala cetak, ton warna, keserasian media, masa pengeringan dan tahan luntur cahaya. Sekiranya produk siap gagal dalam mana-mana semakan kawalan kualiti yang keluar, ia akan ditahan dan analisis lanjut akan dijalankan untuk menyiasat punca kegagalan semakan kualiti.

(e) Maklum Balas Pelanggan. Kami memperoleh maklum balas melalui mesyuarat tetap dengan pelanggan kami untuk menyemak prestasi kami dan untuk membantu pelanggan kami menyelesaikan isu teknikal yang mereka hadapi semasa proses pencetakan mereka. Sesi maklum balas ini membolehkan kami memahami keperluan pelanggan kami dan membolehkan kami menambah baik produk dan proses kami.

Sistem kawalan kualiti kami tertakluk kepada audit kawalan kualiti yang termasuk memastikan latihan kakitangan yang mencukupi, penyelenggaraan yang betul, dan penentukuran peralatan yang digunakan dalam proses pengeluaran, serta penggunaan prosedur yang ditetapkan untuk semua operasi.

Berdasarkan 20 tahun kewangan, bilangan produk yang ditolak oleh pelanggan kami menyumbang kira-kira 0.0001% daripada hasil syarikat kami.

SAMINK® komited untuk memberikan pelanggan kami maklumat tentang bahan kimia dalam produk kami seperti yang diperlukan untuk mematuhi keperluan undang-undang seperti REACH (Peraturan EC nombor 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis). Laporan maklumat kimia untuk produk ini boleh diberikan apabila anda menghubungi khidmat pelanggan di +65 6333-3302.

Penafian Undang-undang: Maklumat yang terkandung dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan dengan atau tanpa notis. SAMINK® tidak membuat sebarang jenis waranti berkenaan dengan maklumat ini. SAMINK® secara khusus menafikan jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. SAMINK® tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau kerosakan lain yang didakwa berkaitan pemberian atau penggunaan maklumat ini.

Buka akaun